NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZÁVODNÍK KRAJE (PUSKe)

Od roku 2016 je udělováno ohodnocení nejúspěšnějším závodníkům Pardubického svazu karate (do roku 2015 probíhalo vyhodnocení společně s Královéhradeckým svazem karate). Hodnocení probíhá v těchto věkových kategoriích:
mužů a žen, juniorů a juniorek, dorostenců a dorostenek, starších žáků a žákyň, mladších žáků a žákyň 10-11 let, mladších žáků a žákyň 7-9 let


Podmínky pro udělení Závodníka kraje:

- musí být členem oddílu, který je registrován v PUSKe (platná známka ČSKe) 
- musí se zúčastnit nejméně 2 nominačních soutěží PUSKe na MČR.
- hodnocené soutěže budou vždy vyhlášeny na začátku kalendářního roku, např.: 
VC Trutnova, Lions cup Pardubice, Shotokan cup Vamberk, Generali cup Ústí nad Orlicí.
- hodnocenými kategoriemi jsou ty, ve kerých se soutěží na MČR ČSKe (WKF). Do hodnocení jsou tedy započítávány pouze standardní váhové kategorie a kata, tj. součet těchto disciplín
- pokud je závodník ve své kategorii na soutěži sám a získá body za 1. místo, nejsou tyto body započítány do hodnocení nejúspěšnějšího závodníka PUSKe, ale v tabulkách tyto body figurovat budou z důvodu postupu v dané kategorii na MČR (tabulky karaterec.com to neumí oddělit)
- v případě, že během roku závodník přestoupí do jiné hmotnostní kategorie, je započítáván součet těchto kategorií + kata 
- kategorie OPEN je pouze v těch kategoriích, které jsou na MČR ČSKe
- kata team a kumite team se do hodnocení nezahrnují- pokud závodník přestoupí do jiné  věkové kategorie je hodnocena každá kategorie zvlášť
- údaje lze sledovat na: 
https://www.karaterec.com/cz/vcske-zavodnici.php?year=2017&puske  nezapomeňte si přepnout na správný rok :)

 

Sponzoři

Partneři